Văn hóa


Lặng im?

Lặng im?. Mình không biết có nên nói ra chuyện này với cậu ấy, hay chỉ nên để riêng nơi góc trong tâm hồn?

Tin liên quan