Chuyển động


Lập trung tâm điều khiển hỗ trợ y tế từ xa tại Hà Nội

Lập trung tâm điều khiển hỗ trợ y tế từ xa tại Hà Nội. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) sẽ có một trung tâm điều khiển nhằm chẩn đoán và tư vấn từ xa, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới.

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ y học từ xa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với một số bệnh viện địa phương. Kinh phí thực hiện dự án được sử dụng từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức.

Địa bàn thực hiện Dự án gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái và Thanh Hóa; 2 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và Ngọc Lặc; 2 Bệnh viện đa khoa huyện Văn Yên và Thọ Xuân.

Lập trung tâm điều khiển hỗ trợ y tế từ xa tại Hà Nội

Trung tâm điều khiển hỗ trợ y tế từ xa được thành lập tại Bệnh viện Việt Đức.

Chính phủ cho biết, mục tiêu dài hạn của dự án là nâng cao trình độ chuyên môn của các bệnh viện tuyến dưới thông qua đào tạo, chẩn đoán và tư vấn từ xa. Chất lượng phục vụ bệnh nhân ở tất cả các cấp của hệ thống chăm sóc sức khoẻ sẽ được nâng cao qua việc tư vấn của tuyến trên, qua đó giúp giảm tải cho các bệnh viện trung ương và cấp tỉnh.

Trung tâm điều khiển hệ thống y tế từ xa (Telemedicine) sẽ được thành lập tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhằm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới.

Theo đó, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Telemedicine sẽ đồng bộ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và 2 bệnh viện tuyến tỉnh, 2 bệnh viện đa khoa khu vực và 2 bệnh viện huyện. Các bệnh viện tham gia dự án được cung cấp và trang bị hệ thống trang thiết bị và xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ hệ thống tin học bệnh viện...

Dự án trên được thực hiện trong 3 năm với tổng kinh phí là 8 triệu Euro.