Tài chính


Liên Doanh SANA WMT đăng ký niêm yết tại HNX

Liên Doanh SANA WMT đăng ký niêm yết tại HNX. Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, đăng ký niêm yết toàn bộ 3 triệu cổ phiếu.

Tin liên quan

Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, đăng ký niêm yết toàn bộ 3 triệu cổ phiếu.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Liên Doanh SANA WMT.

Trụ sở chính của SANA WMT đóng tại Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Website: www.sanawmt.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là

+ Sản xuất kinh doanh dầu gội;

+ Sản xuất kinh doanh dầu ăn;

+ Sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết;

+ Kinh doanh các sản phẩm từ thép không gỉ.
 
Quốc Thắng
TheoHNX