Kinh tế


Liên tục kêu lỗ, Petrolimex vẫn lãi gấp 2,5 lần từ kinh doanh xăng dầu trong 2013

Liên tục kêu lỗ, Petrolimex vẫn lãi gấp 2,5 lần từ kinh doanh xăng dầu trong 2013. Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), trong năm 2013, lợi nhuận sau thuế từ mảng kinh doanh xăng dầu đạt 1.112 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm trước đó.

Tin liên quan

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), trong năm 2013, lợi nhuận sau thuế từ mảng kinh doanh xăng dầu đạt 1.112 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm trước đó.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố Báo cáo thường niên 2013 cho biết, năm vừa rồi, sản lượng xuất bán xăng dầu nội địa và quốc tế đạt 9.320 m3/tấn, doanh thu đạt 195.927 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 2.021 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo số liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Khối xăng dầu, mặc dù sản lượng bán chỉ bằng 94% năm 2012, doanh thu thuần giảm nhẹ 2%, tuy nhiên, do giá vốn hàng bán giảm tương ứng nên lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tăng mạnh 22% lên 6.449,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận tài chính giảm 13% nhưng lợi nhuận khác lại tăng 71%. Qua đó giúp lợi nhuận trước thuế của riêng Khối xăng dầu vẫn tăng 179% (gấp 2,8 lần) năm 2012, đạt 1.323 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gặt hái được đạt 1.112,2 tỷ đồng (tăng 152% tức gấp 2,5 lần).

Liên tục kêu lỗ, Petrolimex vẫn lãi gấp 2,5 lần từ kinh doanh xăng dầu trong 2013
Thu nhập nhân viên khối xăng dầu của Petrolimex đạt xấp xỉ 6,7 triệu đồng/tháng.

Tính đến ngày 31/12/2013, số lượng lao động của khối các công ty kinh doanh xăng dầu tại Petrolimex là 17.642 người, thu nhập bình quân năm 2013 đạt trên 6,69 triệu đồng/người/tháng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên :

*
*
*
*

Tại báo cáo này, ông Bùi Ngọc Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐTV Petrolimex cho biết, trong năm 2013 đã triển khai quyết liệt đề án tái cấu trúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011, thành lập mới Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, chuyển đổi Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex, Tổng công ty Gas Petrolimex, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex và đang triển phương án tái cấu trúc với Ngân hàng, bất động sản...

Hiện tại, Petrolimex đang có 45 Tổng công ty/công ty TNHH MTV do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ; 17 Tổng Công ty/Công ty cổ phần và Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên do Tập đoàn sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 3 Công ty cổ phần do Tập đoàn sở hữu từ 30-50% vốn điều lệ nhưng nắm quyền kiểm soát. Ngoài ra còn có các Công ty liên kết gồm 3 Công ty cổ phần và Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên do Tập đoàn sở hữu từ 30-50% vốn điều lệ. 

Trong cơ cấu cổ đông tại Petrolimex, Nhà nước nắm 94,99% vốn toàn tập đoàn, các cổ đông còn lại chiếm tỉ lệ 5,01% (không có cổ phần của cổ đông nước ngoài). Cổ đông tổ chức chiếm tỉ lệ 1,21%; thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và người có liên quan chiếm tỉ lệ khiêm tốn 0,02% và các cá nhân khác chiếm tỉ lệ 3,77%.

Tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2013 đạt 57.454 tỷ đồng. So với năm 2012, tổng tài sản tăng 2.412 tỷ đồng tương ứng tăng 4%, trong đó tài sản dài hạn tại thời điểm 31/12/2013 là 20.627 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 36.829 tỷ đồng tương ứng tăng 7% so với cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2013 là 12.932 tỷ đồng, tăng 1.301 tỷ đồng so với tại thời điểm 31/12/2012 tương ứng tăng 11%, trong đó chủ yếu do tăng từ lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2013 của Tập đoàn là 1.379 tỷ đồng. 

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2013 là 41.839 tỷ đồng, tăng 1.027 tỷ đồng so với tại thời điểm 31/12/2012 tương ứng tăng 3%. Trong đó nợ ngắn hạn tăng 1.697 tỷ đồng, chủ yếu tăng các khoản phải trả người bán 3.150 tỷ đồng.

Năm 2014, Petrolimex đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 200.000 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện 2013 nhưng tổng lợi nhuận trước thuế lại chỉ bằng 98,96% với mức mục tiêu 2.000 tỷ đồng. Cổ tức vẫn dự kiến chia theo tỉ lệ 8-10% như trong năm 2013.

Bích Diệp

Liên tục kêu lỗ, Petrolimex vẫn lãi gấp 2,5 lần từ kinh doanh xăng dầu trong 2013 Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), trong năm 2013, lợi nhuận sau thuế từ mảng kinh doanh xăng dầu đạt 1.112 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm trước đó.Liên tục kêu lỗ, Petrolimex vẫn lãi gấp 2,5 lần từ kinh doanh xăng dầu trong 2013
705
Dân trí
Kinh doanh