Cộng đồng mạng


Loạt đáp án chỉ “hội nhất quỷ, nhì ma” mới nghĩ ra khiến bạn cười sặc sụa

Loạt đáp án chỉ hội nhất quỷ, nhì ma mới nghĩ ra khiến bạn cười sặc sụa. Những loạt ảnh dưới đây sẽ cho bạn thấy chỉ học sinh mới có thể nghĩ ra được những câu trả lời có tính sáng tạo và độc đáo như thế này.

Tin liên quan

Những loạt ảnh dưới đây sẽ cho bạn thấy chỉ học sinh mới có thể nghĩ ra được những câu trả lời có tính sáng tạo và độc đáo như thế này.

Loạt đáp án chỉ “hội nhất quỷ, nhì ma” mới nghĩ ra khiến bạn cười sặc sụa

Câu trả lời này có được xem là sáng tạo?

Loạt đáp án chỉ “hội nhất quỷ, nhì ma” mới nghĩ ra khiến bạn cười sặc sụa

Cách mà bạn đổi centimet thành mét? Vậy thì bỏ centi đi là được rồi.

Loạt đáp án chỉ “hội nhất quỷ, nhì ma” mới nghĩ ra khiến bạn cười sặc sụa

Học sinh thật thà vậy nên cô giáo còn phải “cạn lời”.

Loạt đáp án chỉ “hội nhất quỷ, nhì ma” mới nghĩ ra khiến bạn cười sặc sụa

Sự nhầm lẫn “nhẹ” khi học cách điền hoàn chỉnh tên con vật bằng tiếng anh 

Loạt đáp án chỉ “hội nhất quỷ, nhì ma” mới nghĩ ra khiến bạn cười sặc sụa

Tất cả các câu trả lời đều quá chuẩn luôn rồi.

Loạt đáp án chỉ “hội nhất quỷ, nhì ma” mới nghĩ ra khiến bạn cười sặc sụa

Trên Trái Đất lực gì là mạnh nhất? Tình yêu. 

Loạt đáp án chỉ “hội nhất quỷ, nhì ma” mới nghĩ ra khiến bạn cười sặc sụa

Có bao nhiêu ngày trong 1 tuần? 7.

Bao nhiêu tháng trong 1 năm? 12.

68 là số chẵn hay lẻ? Chẵn.

Vì sao em biết? Vì em thông minh số 1.”

Loạt đáp án chỉ “hội nhất quỷ, nhì ma” mới nghĩ ra khiến bạn cười sặc sụa

Nêu 10 từ bạn có thể đánh vần. Và đề bài được chép lại đầy đủ, thế là được tận 7 từ rồi nhé.

Khi học sinh kết hợp làm toán với hội họa

Thay vì câu từ "dài dòng" học sinh này đã dùng hình vẽ trả lời cho câu hỏi: "Tại sao em biết? Hãy thể hiện suy nghĩ của mình"

(Tổng hợp)