Kinh tế


Lối ra nào cho ngành điện tử?

Lối ra nào cho ngành điện tử?. Được đánh giá là ngành kinh tế quan trọng, nhưng sau 15 năm phát triển, ngành công nghiệp điện tử (CNĐT) Việt Nam chưa có sản phẩm điện tử Made in Vietnam nào ra tấm ra món . Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do ngành CNĐT Việt Nam có hai hạn chế lớn: Hạ tầng phát triển mạnh nhưng chưa bền vững và phần mềm còn phụ thuộc nhiều vào nước ngoài.

Tin liên quan