Tài chính


Luật Doanh nghiệp: Cần xây từ thực tế

Luật Doanh nghiệp: Cần xây từ thực tế. Trong Luật Doanh nghiệp có một nguyên tắc cơ bản là đối phiếu : Biểu quyết vấn đề bằng số cổ phần của các cổ đông sở hữu, chứ không phải bằng số người dự họp.

Tin liên quan

Luật Doanh nghiệp: Cần xây từ thực tế
Trong Luật Doanh nghiệp có một nguyên tắc cơ bản là “đối phiếu”: Biểu quyết vấn đề bằng số cổ phần của các cổ đông sở hữu, chứ không phải bằng số người dự họp.

Trong Luật Doanh nghiệp (LDN) có một nguyên tắc cơ bản, đó là nguyên tắc “đối phiếu”: Biểu quyết vấn đề bằng số cổ phần (CP) của các cổ đông sở hữu, chứ không phải bằng số người dự họp (là nguyên tắc “đối nhân” ở trong DNNN).

Điều 104 LDN viết: “Quyết định của đại hội cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận”. Nói đơn giản là các cổ đông chiếm ít nhất 65% CP có quyền quyết định những vấn đề của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cuộc sống muôn hình muôn vẻ, nên việc giải thích, áp dụng luật vào cuộc sống cũng không đơn giản. Những sự kiện vừa xảy ra ở Cty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng (CT CPCƯTB HP) cho chúng ta thấy một ví dụ về các cách hiểu LDN.

Sau khi Lao Động viết về 2 cuộc đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bị “vỡ chợ” của CT CPCƯTB HP, chúng tôi nhận được nhiều luồng ý kiến phản hồi. Có những ý kiến cho rằng: Trước sự chất vấn của các cổ đông, người triệu tập đại hội và cổ đông đại diện phần vốn nhà nước đã tự bỏ về khi đại hội đang diễn ra, đồng nghĩa với việc tự từ bỏ quyền cổ đông và tư cách cổ đông của mình.

Do vậy, những người còn lại phải tự họp và bầu ra HĐQT mới. Việc bầu bán này hợp pháp vì căn cứ vào Điều 103 LDN: Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 điều luật này (khoản 8 nói rằng: Chủ tọa có quyền trì hoãn cuộc họp đại hội cổ đông trong trường hợp có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp), ĐHCĐ sẽ bầu người khác thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng. Nghĩa là nếu không có sự phá rối mà chủ tọa tự đình chỉ đại hội, thì sẽ có chủ tọa khác để cho đại hội tiếp tục, hợp pháp.

Luật Doanh nghiệp: Cần xây từ thực tế
Quang cảnh lộn xộn trước phòng họp đại hội cổ đông
Cty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng ngày 7.7
Song lại có ý kiến băn khoăn rằng: Nếu thực sự vậy, UBND TP.Hải Phòng (cổ đông nhà nước) đã dễ dàng từ bỏ quyền của mình với 6,9 tỉ đồng vốn tại CT CPCƯTB HP. Ai cho phép họ làm thế? Nguyên tắc “đối phiếu” có bị thay bằng nguyên tắc “đối nhân” ở một Cty CP hay không, khi mà có những cổ đông chỉ nắm 20% có thể phế bỏ, chiếm quyền của những người nắm giữ tới 80% CP.

Một nhóm cổ đông 20% ở CT CPCƯTB HP có ý định làm điều đó. Chúng ta thử xem họ có nấp được trong bóng của Điều 103 LDN không?

9 giờ ngày 4.7.2011, cổ đông Đặng Thị Hồng Hải (ĐTHH) bắt đầu điều khiển ĐHCĐ với tư cách là chủ tịch HĐQT. Chưa kịp qua phần thủ tục, cổ đông - sau này là thành viên HĐQT tự phong Lê Minh Thắng - đứng lên cướp lời, đề nghị kiểm tra tư cách cổ đông của bà chủ tịch HĐQT? Theo LDN, cổ đông là mọi thể nhân hoặc pháp nhân đang sở hữu cổ phần Cty.

Bà ĐTHH có giấy chứng nhận chiếm 23% cổ phần Cty CPCƯTB HP, nên việc không thừa nhận bà là cổ đông của Cty (trong khi thừa nhận bà là chủ tịch HĐQT) là một việc làm vô nghĩa. Ở đây, ông Lê Minh Thắng đã cố tình đánh lập lờ khái niệm kiểm tra “tư cách” cổ đông (có CP ở Cty hay không) với việc kiểm tra “hạnh kiểm” cổ đông. Sự kiện bà ĐTHH bị buộc tội không thực hiện trách nhiệm của cổ đông, nhà đầu tư chiến lược trong việc xây dựng trung tâm thương mại (thuộc về “hạnh kiểm” cổ đông) đã được đưa vào chương trình nghị sự của đại hội ở mục thứ 11 “thảo luận các kiến nghị của nhóm cổ đông 10%”. Vội vàng đẩy mục 11 lên mục thứ hai chương trình đại hội và rồi châm ngòi ầm ĩ là hành động có tính toán của cổ đông Lê Minh Thắng.

Thậm chí, tác giả bài báo đã phải đứng lên thưa với đại hội: “Xin trật tự để cho bà ĐTHH có cơ hội được chứng minh tư cách cổ đông của mình theo chính yêu cầu của các cổ đông. Tuy nhiên, thái độ “cả vú lấp miệng em” của một số cổ đông đã buộc bà Hải và nhiều cổ đông khác chiếm 80% CP công ty phải rút lui về văn phòng Cty, lập “biên bản ngừng đại hội do có một số cổ đông gây rối trật tự, cản trở đại hội ngay tại thời điểm khai mạc”.

Theo điều 16 điều lệ Cty, chủ tọa ĐHCĐ có thể hoãn đại hội mà không cần lấy ý kiến đại hội nếu có hành vi cản trở hoặc gây rối đại hội. Ở đây không có sự tự bỏ về, chỉ có sự buộc tạm ngừng đại hội vì bị phá rối. Hành động dừng đại hội đó phù hợp với những quy định tại khoản 8, Điều 103 LDN. Vậy thì các cổ đông chiếm 20% CP dựa vào đâu để tự họp và tự phong nhau?

Nếu công nhận những thành viên HĐQT tự phong là hợp pháp, sẽ dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng: Từ nay, các cổ đông ít cổ phần sẽ dùng mưu như của cổ đông Lê Minh Thắng phá rối đại hội, rồi tự họp, tự phong nhau làm chủ tịch, làm giám đốc. Liệu có còn nhà đầu tư nào dám bỏ tiền vào các Cty nữa không? Chúng tôi được biết TP.Hải Phòng không có ý định công nhận những người tự phong.

Theo Hà Linh Quân

Lao động