Cười


Luật làm chồng

Luật làm chồng. Làm chồng khó lắm - Phải đâu chuyện đùa.

Tin liên quan

Luật làm chồng

Khi vợ làm nũng - Phải chiều ý cơ

Khi vợ giận dỗi - Phải biết dỗ dành

Khi vợ bẻ hành - Không nên bẻ tỏi

Làm chồng tâm lý - Không phải giản đơn

Khi vợ nấu cơm - Chồng phải phụ giúp

Khi vợ mệt mỏi - Chồng phải massage

Ngoài làm việc ra - Học thêm ca hát

Để lúc vợ buồn - Hát cho vợ nghe

Đi chơi bạn bè - Đừng quên vợ đợi

Nhớ lời vợ dặn - Vậy vợ mới thương

Cãi ương cãi bướng - Ra đường xin ăn

Làm chồng thật khó - Nhưng mà thật vui

Ai yêu vợ thật - Sẽ làm được thôi

Thị Nở