Công nghệ


Mạng Facebook được định giá 50 tỷ USD

Mạng Facebook được định giá 50 tỷ USD. Theo New York Times, Facebook được đánh giá có giá trị 50 tỷ USD khi trang mạng xã hội này vừa gây quỹ thêm được 500 triệu USD qua các thỏa thuận hợp tác làm ăn với nhà đầu tư Goldman Sachs và công ty đầu tư Digital Sky Technologies của Nga.

Tin liên quan