Kinh tế


Masan Consumer phát hành thành công 2.100 tỷ đồng trái phiếu

Masan Consumer phát hành thành công 2.100 tỷ đồng trái phiếu. Công ty con của Masan Group vừa huy động thành công 2.100 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất 8% - được bảo lãnh bởi Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Tin liên quan

Công ty con của Masan Group vừa huy động thành công 2.100 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất 8% - được bảo lãnh bởi Credit Guarantee and Investment Facility , một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Masan Consumer Holdings, một công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) cho biết, công ty vừa huy động được 2.100 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

Đợt phát hành trái phiếu được bảo lãnh bởi tổ chức Credit Guarantee and Investment Facility , một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Masan Consumer Holdings là một đơn vị của Tập đoàn Masan quản lý các công ty hàng tiêu dùng, trong đó công ty sở hữu 77,4% cổ phần của Công ty Hàng tiêu dùng Masan.

Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 10 năm với tổng giá trị huy động 2.100 tỷ đồng và lãi suất cố định 8% một năm cho toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Giao dịch này được đánh giá là đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm lớn nhất với lãi suất thấp nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.


Đợt phát hành này đã được các công ty tài chính đăng ký mua toàn bộ, chủ yếu là các công ty bảo hiểm toàn cầu có hoạt động ở Việt Nam.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được đầu tư vào các doanh nghiệp hàng tiêu dùng. Ngân hàng Standard Chartered đóng vai trò là Ngân hàng đầu mối và Ngân hàng Societe Generale Corporate and Investment đóng vai trò tư vấn quốc tế. Công ty chứng khoán Techcombank đóng vai trò là đại lý thanh toán chuyển nhượng.

Đây là trái phiếu đầu tiên tại Việt Nam được bảo lãnh bởi CGIF, một quỹ đa phương với các thành viên đóng góp gồm chính phủ của các nước ASEAN và Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như ADB. CGIF là thành phần chính trong Sáng kiến Thị trường Trái phiếu Châu Á, cam kết huy động tiền tiết kiệm ở châu Á để phát triển thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của ASEAN và hỗ trợ các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc dự án mạnh của ASEAN.

Ông Kiyoshi Nishimura, Giám đốc Điều hành của CGIF, cho biết, “Đây là giao dịch đầu tiên của CGIF tại Việt Nam. Nó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ trong khu vực ASEAN+3 thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu quốc gia”.

Phương Dung