Xe


Matiz phanh gấp đường trơn, lăn như củ khoai

Matiz phanh gấp đường trơn, lăn như củ khoai. Không có hậu cảnh để xem vì sao chiếc Daewoo Matiz lại văng như củ khoai, may mắn thay cả người đi bộ lẫn trong xe không hề hấn gì.

Tin liên quan

Không có hậu cảnh để xem vì sao chiếc Daewoo Matiz lại văng như củ khoai, may mắn thay cả người đi bộ lẫn người trong xe bị lật không hề hấn gì.

Xem video
Nguồn: Youtube


Quốc Khánh