Công nghệ


Mẹ tát, đá con nhỏ dã man tại cửa hàng ăn

Mẹ tát, đá con nhỏ dã man tại cửa hàng ăn. Nhân viên một cửa hàng ăn tại thành phố Thập Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết, hình ảnh camera ghi lại là mẹ đứa bé đánh con rất dã man chỉ vì nó làm rơi thức ăn xuống đất.

Tin liên quan

Nhân viên một cửa hàng ăn tại thành phố Thập Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết, hình ảnh camera ghi lại là mẹ đứa bé đánh con rất dã man chỉ vì nó làm rơi thức ăn xuống đất.


Mẹ tát, đá con nhỏ dã man tại cửa hàng ănPlay

H.P