Cười


Mèo con giả vờ ngất xỉu khi bị chạm vào

Mèo con giả vờ ngất xỉu khi bị chạm vào. Dù chỉ chạm nhẹ vào thôi nhưng chú mèo vẫn ngất ngay lập tức.

Tin liên quan

Mèo con giả vờ ngất xỉu khi bị chạm vào

Người đi nhưng xe thì ở lại.

Mèo con giả vờ ngất xỉu khi bị chạm vào

Ôi! Con cá dữ quá.

Mèo con giả vờ ngất xỉu khi bị chạm vào

Cố lên, cố lên!

Mèo con giả vờ ngất xỉu khi bị chạm vào

Yeah!

Mèo con giả vờ ngất xỉu khi bị chạm vào

Em yếu lắm.

Bác Ba Phi

Mèo con giả vờ ngất xỉu khi bị chạm vào

Không được lấy của em

Thú cưng cũng biết giữ đồ của mình chứ.