Kinh tế


MHB: Khối lượng đăng ký đấu giá mới đạt 27,67%, IPO nguy cơ ế

MHB: Khối lượng đăng ký đấu giá mới đạt 27,67%, IPO nguy cơ ế. Chỉ có 3.744 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, trong đó có 12 nhà đầu tư là tổ chức trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài.

Tin liên quan

MHB: Khối lượng đăng ký đấu giá mới đạt 27,67%, IPO nguy cơ ế
Chỉ có 3.744 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, trong đó có 12 nhà đầu tư là tổ chức trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài.

Ngày 20/07/2011, Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đấu giá 64.597.744 CP của Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Tuy nhiên, theo thông báo của Sở chiều nay, hiện có 3.744 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, trong đó có 12 nhà đầu tư là tổ chức trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng đăng ký đấu giá là 17.868.200 CP.

Như vậy, hiện khối lượng đăng ký chỉ chiếm 27,67% tổng khối lượng đấu giá. Với tình hình như hiện nay, cùng với việc IPO của Tổng công ty Xăng dầu cuối tháng 7 này, nguy cơ phiên đấu giá cổ phần của MHB vào ngày 20/07/2011, với giá khởi điểm dự kiến 11.000 đồng/CP tới đây sẽ đạt tỷ lệ thành công không cao.

Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt trước đó, MHB sẽ có vốn điều lệ 4.515 tỷ đồng với phần vốn của cổ đông Nhà nước vẫn chiếm 68,1%. Phần sẽ phát hành cổ phiếu chiếm 31,9% còn lại. Trong đó, cổ phần bán đấu giá công khai trong nước 14,31%; tổ chức công đoàn 2%; cán bộ nhân viên 0,56% và nhà đầu tư chiến lược 15%.

 T. Sam

Theo HSX