Công nghệ


Microsoft cho phép người dùng chỉ cần trả tiền một lần cho cả ứng dụng Windows Phone và Windows

Microsoft cho phép người dùng chỉ cần trả tiền một lần cho cả ứng dụng Windows Phone và Windows. Ngoài ra, Microsoft còn bổ sung các mức giá 0.99$ và 1.29$ cho ứng dụng máy tính trên Windows Store. Đây là 2 mức giá rất hấp dẫn với người dùng, chiếm tới 55% giao dịch trên Windows Phone Store.

Tin liên quan

Microsoft cho phép người dùng chỉ cần trả tiền một lần cho cả ứng dụng Windows Phone và Windows
Microsoft vừa đưa ra một chính sách hợp nhất mới cho phép các lập trình viên thiết lập một mức giá chung cho phần mềm/game có cả trên và , qua đó cho phép người dùng chỉ cần trả một lần tiền duy nhất thay vì phải trả 2 lần khác nhau cho 2 bản Windows 8 và Windows Phone 8. Đây là một ưu điểm rất lớn nếu so với Mac OS hay Chrome OS của Apple và Google vốn sử dụng hai hệ thống kho ứng dụng riêng biệt hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là Microsoft chỉ đưa ra các công cụ còn quyết định có làm một ứng dụng hợp nhất hay không phụ thuộc vào lập trình viên, không phải phần mềm nào cũng có thể áp dụng chính sách đó.

Ngoài ra, Microsoft còn bổ sung các mức giá 0.99$ và 1.29$ cho ứng dụng máy tính trên Windows Store. Đây là 2 mức giá rất hấp dẫn với người dùng, chiếm tới 55% giao dịch trên Windows Phone Store.

Tham khảo: Windows Blog