Công nghệ


Microsoft đổi tên Office Web Apps thành Office Online, giao diện dễ dùng hơn

Microsoft đổi tên Office Web Apps thành Office Online, giao diện dễ dùng hơn. Ngay sau khi đưa vào hoạt động OneDrive, Microsoft cũng đồng thời làm mới lại Office Web Apps bằng việc đổi tên thành Office Online. Như vậy từ đây khi bạn truy cập vào office.com sẽ ngay lập tức truy cập vào các ứng dụng văn phòng trực tuyến của Microsoft như Word, Excel, PowerPoint, bên cạnh dịch vụ danh bạ (People), lịch làm việc (Calendar). Trong đó onenote.com và outlook.com sẽ sử dụng hai tên miền riêng, các dịch vụ còn lại thì dựa vào OneDrive để hoạt động chung. Trước đây, người dùng có cảm giác khá rối khi truy cập vào các dịch vụ Office trực tuyến, giờ đây thì nó đã đơn giản hơn khá nhiều.

Tin liên quan

Microsoft đổi tên Office Web Apps thành Office Online, giao diện dễ dùng hơn

Ngay sau khi đưa vào hoạt động OneDrive, Microsoft cũng đồng thời làm mới lại Office Web Apps bằng việc đổi tên thành Office Online. Như vậy từ đây khi bạn truy cập vào office.com sẽ ngay lập tức truy cập vào các ứng dụng văn phòng trực tuyến của Microsoft như Word, Excel, PowerPoint, bên cạnh dịch vụ danh bạ , lịch làm việc (Calendar). Trong đó onenote.com và outlook.com sẽ sử dụng hai tên miền riêng, các dịch vụ còn lại thì dựa vào OneDrive để hoạt động chung. Trước đây, người dùng có cảm giác khá rối khi truy cập vào các dịch vụ Office trực tuyến, giờ đây thì nó đã đơn giản hơn khá nhiều.

Giao diện bắt đầu mỗi ứng dụng (World, Excel, Powerpoint) gồm 3 phần: tạo một tài liệu mới, sử dụng cả biểu mẫu (template) hoặc mở tài liệu từ OneDrive. Thanh ứng dụng quen thuộc ở góc trái sẽ giúp truy cập nhanh đến tất cả các dịch vụ trực tuyến của Microsoft.

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí trực tuyến với mọi tài khoản Microsoft (Hotmail, Windows Live). Đối với người dùng Windows Phone thì Microsoft cung cấp sẵn toàn bộ các dịch vụ giống như trên trình duyệt. Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm cài trên PC hoặc MAC thì có thể đăng ký Office365 với giá 1,7 triệu đồng / năm, áp dụng cho 5 tài khoản sử dụng. Khi đó thì bạn có thể sử dụng Office trên cả Android và iOS.

  • Microsoft đổi tên Office Web Apps thành Office Online, giao diện dễ dùng hơn
  • Microsoft đổi tên Office Web Apps thành Office Online, giao diện dễ dùng hơn
  • Microsoft đổi tên Office Web Apps thành Office Online, giao diện dễ dùng hơn


Nguồn: theverge