Xã hội


Miễn thị thực cho khách ở Phú Quốc lên 30 ngày

Miễn thị thực cho khách ở Phú Quốc lên 30 ngày. Theo Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc (Kiên Giang), kể từ ngày 10.3, khách nước ngoài đến Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày, so với quy định trước đó chỉ 15 ngày.

Tin liên quan

Theo Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc (Kiên Giang), kể từ ngày 10.3, khách nước ngoài đến Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày, so với quy định trước đó chỉ 15 ngày.

Trường hợp người nước ngoài vào một cửa khẩu quốc tế của VN (kể cả đường hàng không và đường biển), lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đảo Phú Quốc cũng được miễn thị thực theo quy định nói trên. Ngoài ra, các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào Phú Quốc cũng sẽ được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo mức cao nhất của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

N.T.Tâm - Đ.Tuyển