Tài chính


Mô hình nào cho doanh nghiệp tái cấu trúc?

Mô hình nào cho doanh nghiệp tái cấu trúc?. Lựa chọn mô hình phù hợp là nhiệm vụ sống còn với sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Tin liên quan

Mô hình nào cho doanh nghiệp tái cấu trúc?
Lựa chọn mô hình phù hợp là nhiệm vụ sống còn với sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Thời gian trở lại đây có nhiều doanh nghiệp thực hiện việc tái cấu trúc hoạt động của công ty. Lựa chọn mô hình nào phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai được coi là nhiệm vụ sống còn cho doanh nghiệp. Đây là bước ngoặt cho phát triển nhưng cũng có thể là khúc cua nguy hiểm ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp.

Ông Tào Minh Dương – Giám đốc tư vấn CTCK Bảo Việt : “Mô hình Holding giúp tăng tiềm lực tài chính và năng lực kinh doanh của doanh nghiệp ”.

Sự phát triển của TTCK thì nhiều công ty đã huy động được lượng vốn lớn, mở rộng nhiều ngành nghề kinh doanh mới. Nhiệm vụ đặt ra là làm sau quản lý, sử dụng vốn của cổ đông hiệu quả, nâng cao hoạt động kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn mô hình quản trị Holdings, công ty mẹ - con, để cấu trúc lại doanh nghiệp. Trong đó các công ty con là những công ty kinh doanh ổn định, có thị trường, con người phù hợp được tổ chức thành công ty TNHH MTV hoạt động với tư cách pháp nhân độc lập.

Công ty mẹ điều hành công ty con thông qua việc nắm cổ phần chi phối. Ban lãnh đạo của công ty mẹ có trách nhiệm phát triển dự án mới, thực hiện chiến lược và mục tiêu dài hạn của công ty.

Tránh tình trạng ban lãnh đạo kiêm nhiệm nhiều việc từ điều hành công việc hằng ngày, vừa thực hiện chiến lược lâu dài của công ty.

Điển hình cho việc này là Tập đoàn HPG. Kể từ 1/1/2011, HPG đã tách bộ phận kinh doanh thép về công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát, và HPG đã hoạt động theo mô hình Holdings một cách tuyệt đối. Các ngành điện lạnh, nội thất, thép đều là công ty con trong đó công ty mẹ nắm giữ 100% vốn.

Ban lãnh đạo Tập đoàn chỉ tập trung cho phát triển ngành nghề kinh doanh mới như khai khoáng, bất động sản, và điều chuyển vốn, nguồn lực giữa các công ty thành viên sao cho hiệu quả.

Một trường hợp khác là PVX. Bản thân PVX là Tổng công ty được thành lập dựa trên các công ty xây lắp của Tập đoàn Dầu khí, nằm rải rác cả nước. Sau khi PVX được thành lập thì PVN quản lý công ty thành viên thông qua một đầu mối duy nhất là PVX.

Với vị thế là Tổng công ty có tiềm lực về tài chính, năng lực xây lắp lớn thì PVX có thể tham gia đấu thầu dự án lớn, sau đó phân bổ dự án về cho các công ty con trong Tổng công ty. Nếu như trước các công ty con tự tham gia đầu thầu thì sẽ không đủ điều kiện năng lực để dự thầu.

Như vậy chuyển đổi thành mô hình Holdings giúp các doanh nghiệp nâng cao tiềm lực vốn, sức cạnh tranh. Điều này phù hợp với bối cảnh mới, cũng như là thuận theo xu thế phát triển trong quản trị doanh nghiệp.

Ông Lê Quang Hải – Phụ trách tư vấn M&A CTCK Ngân hàng VPBank: “Mô hình tái cấu trúc doanh  nghiệp phục thuộc chủ yếu vào quan điểm và mục tiêu của lãnh đạo doanh nghiệp”

Việc tái cấu trúc tập đoàn dựa trên mô hình nào còn tùy thuộc vào định hướng phát triển kinh doanh trung hạn và dài hạn cũng như quan điểm quản trị của các tập đoàn. Ngoài ra, tái cấu trúc tập đoàn còn phụ thuộc vào xu hướng phát triển của kinh tế thế giới, về công nghệ cũng như các nguồn lực khác, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành nghề mủi nhọn và cấu trúc của tập đoàn.

Do vậy khó có thể nói được mô hình tái cấu trúc nào là phù hợp với một tập đoàn tư nhân khi chưa thực hiện những nghiên cứu chi tiết thực trạng về mặt pháp lý, sở hữu, hoạt động, và chiến lược trung, dài hạn của tập đoàn. Mục tiêu chính của việc tái cấu trúc doanh nghiệp là mang lại khả năng lợi nhuận cao hơn, cơ cấu tổ chức đáp ứng được các nhu cầu hiện tại và trong tương lai.

Có thể cùng một ngành nghề, cùng một nhà tư vấn tái cấu trúc, nhưng với nguồn lực, quan điểm lãnh đạo khác nhau, mục tiêu phát triển khác nhau, mô hình tái cấu trúc sẽ khác nhau.

Ví dụ như hiện nay nhiều ngân hàng cổ phần đang thực hiện thuê McKinsey thực hiện tư vấn chiến lược cũng như cơ cấu tổ chức tuy nhiên các mô hình đều không giống nhau.

Quan điểm kiểm soát của ban lãnh đạo cũng sẽ là yếu tố quyết định đến việc công ty mẹ sẽ nắm giữ tỷ lệ cổ phần là bao nhiêu trong các công ty con.

Với những đơn vị chủ chốt, trọng tâm của tập đoàn và có tác động lớn đến hiệu quả cũng như lợi ích tương hỗ với các công ty con khác trong tập đoàn, tỷ lệ cổ phần chi phối (chiếm 51% hoặc 65%) hoặc hoạt động dưới mô hình là công ty TNHH MTV là hợp lý.

 Với các công ty thành viên khác, tỷ lệ sở hữu sẽ có thể linh hoạt hơn tùy thuộc vào tầm quan trọng cũng như quan điểm về kiếm soát, có thể là cổ đông lớn (trên 5%), có thành viên trong HĐQT (trên 10%) hoặc có thể có nhiều hơn hoặc có quyền phủ quyết (thông thường trên 25%).

Một mô hình được cho là hiệu quả là mô hình ở đó tối ưu hóa các điểm mạnh của tưng loại hình doanh nghiệp, từng hình thức huy động vốn và giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra với doanh nghiệp.

Cao Sơn