Công nghệ


Mời anh em bầu chọn "ảnh tự sướng" trên camera.tinhte.vn

Mời anh em bầu chọn ảnh tự sướng trên camera.tinhte.vn.

Tin liên quan

?

Mời chọn ảnh selfie thích nhất trong 13 ảnh dưới đây:

This poll will close on 22/11/14 at 17:03.
 1. Ảnh số 01

 2. Ảnh số 02

 3. Ảnh số 03

 4. Ảnh số 04

 5. Ảnh số 05

 6. Ảnh số 06

 7. Ảnh số 07

 8. Ảnh số 08

 9. Ảnh số 09

 10. Ảnh số 10

 11. Ảnh số 11

 12. Ảnh số 12

 13. Ảnh số 13

Results are only viewable after voting.