Xã hội


Mỗi cán bộ tòa án phải là biểu tượng của công lý

Mỗi cán bộ tòa án phải là biểu tượng của công lý. Đây là yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, đối với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tối cao tại buổi làm việc về công tác tòa án ngày 20.3.

Tin liên quan

Đây là yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, đối với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tối cao tại buổi làm việc về công tác tòa án ngày 20.3.
Tổng bí thư yêu cầu trong công tác xét xử phải đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng xét xử, giảm mạnh tỷ lệ bản án, quyết định của tòa án có sai sót do lỗi chủ quan của thẩm phán; bảo đảm phán quyết của tòa án thực sự nghiêm minh, thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật, cố gắng không để oan sai, bỏ lọt tội phạm...
Nhấn mạnh tòa án là khâu cực kỳ quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, Tổng bí thư yêu cầu ngành tòa án cần tập trung hơn nữa vào việc xét xử các vụ án trọng điểm về phòng, chống tham nhũng; quan tâm chỉ đạo, phối hợp nâng cao chất lượng thi hành án, đặc biệt là thu hồi tài sản trong các vụ án lớn, phức tạp. “Mỗi một người làm việc trong tòa án phải là biểu tượng của nền công lý, công minh, chính trực, đàng hoàng. Đặc biệt, đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân là người cầm cân nảy mực, phải xét xử trên tinh thần công tâm, khách quan, thượng tôn pháp luật, không vì lợi ích riêng tư, không để nén bạc đâm toạc công lý, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, Tổng bí thư nói.

Thái Sơn