Thế giới


Một người Việt thiệt mạng vì rơi từ tầng 8 ở Thái Lan

Một người Việt thiệt mạng vì rơi từ tầng 8 ở Thái Lan. Một người Việt hôm qua thiệt mạng sau khi rơi từ tầng 8 một khu nhà bên trong trường đại học Sukhothai Thammathirat, Thái Lan.

Tin liên quan