Xã hội


Một thảm họa chưa từng có trong lịch sử loài người

Một thảm họa chưa từng có trong lịch sử loài người. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hậu quả của cuộc chiến tranh da cam mà quân đội Mỹ để lại trên chiến trường Việt Nam cho đến hôm nay vẫn còn rất nặng nề, một thảm họa da cam chưa từng có trong lịch sử loài người…

Tin liên quan