Kinh tế


MPC: Trình kế hoạch LNST hợp nhất 615,6 tỷ đồng

MPC: Trình kế hoạch LNST hợp nhất 615,6 tỷ đồng. Lĩnh vực chế biến xuất khẩu dự kiến đóng góp 325 tỷ đồng LNST, nuôi tôm thương phẩm góp 285 tỷ đồng LNST. H ĐQT của MPC cũng sẽ trình Đại hội về việc không chia cổ tức năm 2010

Tin liên quan

MPC: Trình kế hoạch LNST hợp nhất 615,6 tỷ đồng
ảnh: Minh Phú
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu dự kiến đóng góp 325 tỷ đồng LNST, nuôi tôm thương phẩm góp 285 tỷ đồng LNST. H ĐQT của MPC cũng sẽ trình Đại hội về việc không chia cổ tức năm 2010
Ngày 25/06/2011, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC) sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu (hợp nhất)

Năm 2011

Năm 2010

% tăng/giảm so với 2010

Kim ngạch xuất khẩu

360 triệu USD

247,64 triệu USD

45%

Sản lượng sản xuất

36.000 tấn tôm thành phẩm

23.871,47 tấn

50,8%

Doanh thu thuần

7.524 tỷ đồng

5.107,8 tỷ đồng

47,3%

Lợi nhuận trước thuế

705,5 tỷ đồng

372,92 tỷ đồng

89,2%

Lợi nhuận sau thuế

615,5 tỷ đồng

314,68 tỷ đồng

95,6%

 
Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được đóng góp từ chế biến xuất khẩu 325 tỷ đồng; nuôi tôm thương phẩm 285 tỷ đồng; sản xuất tôm giống 5 tỷ đồng…
Ngoài ra, H ĐQT cũng trình Đại hội thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau 70% khi trích lập các quỹ Phúc lợi 10%, khen thưởng 10%, quỹ phát triển sản xuất, khoa học – công nghệ, nghiên cứu phát triển 10%  nhằm dành bổ sung vốn đầu tư tạo ra lợi về lâu dài hơn cho công ty và cổ đông…

Theo HĐQT, cuối năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, MPC đã bắt đầu triển khai việc mở rộng nuôi tôm ở Cà Mau, Kiên Giang, Vũng Tàu. Cuối  tháng 6, nhà máy Minh Phú – Hậu Giang cũng sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Với chiến lược mở rộng năng lực sản xuất, chuyên sâu vào ngành nghề chính để phát triển bền vững nên  trong giai đoạn đầu sẽ cần vốn để đầu tư thực hiện.


Q. Nguyễn

Theo MPC