Công nghệ


Mua sắm cộng đồng - đôi bên cùng có lợi

Mua sắm cộng đồng - đôi bên cùng có lợi. Khi xu hướng mua bán online ngày càng trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ, thì sự ra đời của các mạng mua sắm cộng đồng như một hệ quả mang lại nhiều lợi ích cho cả người mua và doanh nghiệp.

Tin liên quan