Xã hội


Năm 2012 là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”

Năm 2012 là Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào . Chiều 22-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Xavẳnnakhệt về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào. Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Lào.

Tin liên quan

Chiều 22-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Xavẳnnakhệt về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào. Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Lào.

Trong Tuyên bố chung Việt Nam - Lào, hai bên hết sức phấn khởi và tự hào nhận thấy rằng, cùng với những thành tựu to lớn của nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực: hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được tăng cường; hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật ngày càng đa dạng với chất lượng, hiệu quả được nâng lên; quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban Đảng, bộ, ngành, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước ngày càng được mở rộng và thiết thực.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào với thông lệ quốc tế, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Hai bên nhất trí tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn về đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mở rộng giao lưu và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban Đảng, bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước; phổ biến rộng rãi các sản phẩm của Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế.

Hai bên nhất trí lấy năm 2012 làm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào” và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2012) và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2012).

TTXVN

....o0o....

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

1- Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Xaynhaxỏn (Chummaly Sayasone) và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 20 đến ngày 22/6/2011.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn đã có cuộc hội đàm quan trọng, trao đổi sâu sắc về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pani Dathotu (Pany Yathotou), Thủ tướng Chính phủ Thoongxỉnh Thămmavông (Thongsin Thammavong), Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Lào xây dựng đất nước Tôngdơtho; thăm nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Khămtày Xiphănđon; dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII của Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân đã chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt Vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lào; tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Phănkhăm Vịphảvăn và thăm tỉnh Xavănnakhệt; gặp và nói chuyện thân mật với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

2- Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai Đảng và nhân dân hai nước, cũng như tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào tiến lên giai đoạn phát triển mới. Hai bên chân thành cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn, quý báu và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dành cho nhau trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, xây dựng đất nước Lào vững mạnh, dân giàu, xã hội đoàn kết hài hòa, dân chủ, công bằng và văn minh, không ngừng nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ XXI thành một nước công nghiệp hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

3- Hai bên hết sức phấn khởi và tự hào nhận thấy rằng, cùng với những thành tựu to lớn của nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực: hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được tăng cường; hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật ngày càng đa dạng với chất lượng, hiệu quả được nâng lên; quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban Đảng, bộ, ngành, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước ngày càng được mở rộng và thiết thực.

Hai bên một lần nữa khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược và quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời kỳ mới, coi đây là quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước và là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào với thông lệ quốc tế, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

4- Hai bên nhất trí tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn về đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mở rộng giao lưu và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban Đảng, bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước; phổ biến rộng rãi các sản phẩm của Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế.

Hai bên nhất trí lấy năm 2012 làm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào” và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2012) và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2012).

5- Hai bên nhất trí mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác kinh tế một cách toàn diện, trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước; đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ 33 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi Thỏa thuận Chiến lược về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật giữa hai nước giai đoạn 2011-2020, Hiệp định Hợp tác giai đoạn 2011-2015 và Hiệp định Hợp tác năm 2011; tập trung hợp tác xây dựng một số công trình kinh tế có vai trò kết nối nền kinh tế hai nước và kết nối với khu vực và thế giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2015. Hai bên đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

6- Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định, an ninh chính trị ở mỗi nước, cũng như hai nước; phối hợp ngăn chặn, phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tiếp tục hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới vào năm 2014 và tiếp tục xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện, bền vững lâu dài.

7- Hai bên đã trao đổi ý kiến và nhất trí về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên khẳng định cùng Vương quốc Campuchia triển khai thực hiện tốt thỏa thuận giữa ba Thủ tướng ba nước về Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Việt Nam ủng hộ Lào sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) vào năm 2012, cũng như tổ chức các sự kiện quốc tế khác tại Lào.
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong việc giữ gìn, bảo vệ và sử dụng nguồn nước sông Mê Công trên cơ sở đảm bảo môi trường và phát triển bền vững.

Hai bên khẳng định mong muốn cùng các bên liên quan giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

8- Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa sâu sắc của chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới.

9- Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân về sự đón tiếp trọng thị và thắm tình đồng chí, anh em sâu sắc, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu Nhân, mời các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào sớm sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân đã chân thành cảm ơn và nhận lời mời, thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Thủ đô Viêng Chăn, ngày 22 tháng 6 năm 2011.