Xã hội


Nam Định rút ngắn thời gian làm thủ tục đầu tư “một cửa”

Nam Định rút ngắn thời gian làm thủ tục đầu tư một cửa . (Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Nam Định vừa chính thức thông báo việc rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Nam Định vừa chính thức thông báo việc rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận "một cửa" của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nam Định rút ngắn thời gian làm thủ tục đầu tư “một cửa”

Khu công nghiệp Hòa Xá, TP Nam Định.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian xin chủ trương đầu tư được giảm 1/2 so với quy định hiện hành xuống còn 15 ngày.

Thời gian thẩm định dự án đầu tư còn 30 ngày (giảm 10 ngày so với trước đây) đối với các dự án nhóm A, 15 ngày (giảm 1/2) đối với các dự án nhóm B và 10 ngày (giảm 1/2) đối với các dự án nhóm C.

Thời gian thẩm định báo cáo kinh tế được rút ngắn còn 10 ngày (giảm 5 ngày theo quy định). Đặc biệt, thời gian thẩm định kế hoạch đấu thầu được rút ngắn "kỷ lục" chỉ còn 5 ngày (bằng 1/4 thời gian quy định).

Đồng thời, đảm bảo chất lượng đầu tư, chống lãng phí, kể từ tháng 1/8/2011, các sở chuyên ngành của tỉnh cũng sẽ tiến hành thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công đối với các dự án có trên 50% vốn Nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao trách nhiệm rà soát lại tất cả các đơn vị tư vấn nhằm loại bỏ những đơn vị không đủ điều kiện về năng lực và thiếu trách nhiệm trong quá trình tư vấn, giám sát các dự án.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, UBND tỉnh Nam Định cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung cho việc hướng dẫn, tập huấn, cập nhật chính sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cho các ngành, đơn vị và chủ đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2006-2010 đạt khoảng 40.000 tỷ đồng. Trong số đó, vốn đầu tư của khu vực tư nhân chiếm tới 54,9%, vốn đầu tư từ ngân sách chỉ chiếm 40,5%.

Thu Hà