Tài chính


Nâng “chất” công ty chứng khoán

Nâng chất công ty chứng khoán. Ngày 25/6/2011 sẽ là thời hạn cuối Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận ý kiến phản hồi về Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán.

Tin liên quan