Xã hội


Nâng “tuổi thọ” cho văn bản… “chết yểu”?

Nâng tuổi thọ cho văn bản… chết yểu ?. Dù mới có 1 năm tuổi thọ nhưng Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 (gọi tắt là Nghị định 117, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2010) về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) đã được đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Vấn đề đặt ra là việc sửa đổi có làm tăng tuổi thọ của Nghị định không khi văn bản này có quá nhiều bất cập không dễ sửa?.

Tin liên quan