Tài chính


Nên bỏ áp thuế giá trị gia tăng với dịch vụ ứng trước

Nên bỏ áp thuế giá trị gia tăng với dịch vụ ứng trước. SGTT.VN - Ngày 21.6, hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (Vafi) đã kiến nghị bộ Tài chính, uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét chính sách áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) mức 10% đối với dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng.

Tin liên quan

SGTT.VN - Ngày 21.6, hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (Vafi) đã kiến nghị bộ Tài chính, uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét chính sách áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) mức 10% đối với dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng.

Việc áp thuế này, theo Vafi là thiếu cơ sở, mâu thuẫn với các quy định hiện hành. Cụ thể, bản chất của nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ cấp tín dụng cho nhà đầu tư (nhà đầu tư vay tiền của công ty chứng khoán, ngân hàng cấp tín dụng và phải trả lãi). Trong khi đó, thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26.12.2008 quy định, dịch vụ cấp tín dụng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Mặt khác, cơ sở để cơ quan thuế áp thuế GTGT đối với dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, là vì cho rằng dịch vụ này không phải là hoạt động kinh doanh chứng khoán.Tuy nhiên, trong điều 60, luật Chứng khoán đã quy định, công ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác. Và trên thực tế, dịch vụ này có tác dụng là tăng tính thanh khoản cho thị trường. Vafi kiến nghị, bộ Tài chính, tổng cục Thuế nên xem xét lại vấn đề này và nhanh chóng có văn bản phản hồi để các công ty chứng khoán có cơ sở làm báo cáo tài chính cho đúng luật, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán èo uột như hiện nay.

Thảo Nguyễn