Xã hội


Nên giảm bớt gánh nặng

Nên giảm bớt gánh nặng. Tại hội thảo lấy ý kiến về Nghị định thu tiền thuê đất và Nghị định về thu tiền sử dụng đất, hai đề xuất của Bộ Tài chính về tăng giá thuê đất đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ sở tài chính các địa phương. Đó là đề xuất tăng gấp đôi tỷ lệ tính đơn giá thuê đất hàng năm, từ mức 0,5% lên 1%. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm cũng được nới rộng từ mức không quá 30% lên không quá 50% đơn giá thuê đất bề mặt có cùng mục đích sử dụng và thời gian sử dụng.

Tin liên quan

Tại hội thảo lấy ý kiến về Nghị định thu tiền thuê đất và Nghị định về thu tiền sử dụng đất, hai đề xuất của Bộ Tài chính về tăng giá thuê đất đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ sở tài chính các địa phương. Đó là đề xuất tăng gấp đôi tỷ lệ tính đơn giá thuê đất hàng năm, từ mức 0,5% lên 1%. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm cũng được nới rộng từ mức không quá 30% lên không quá 50% đơn giá thuê đất bề mặt có cùng mục đích sử dụng và thời gian sử dụng.

Nhằm từng bước đưa chi phí về đất dần tiệm cận với thị trường, nâng tiền thuê đất lên một cách hợp lý, tương ứng với mặt bằng chi phí của các loại nguyên, nhiên vật liệu khác, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ đất, sử dụng đất lãng phí, không hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121 sửa đổi Nghị định 142. Theo đó, nâng tỷ lệ chung là 1,5% và tùy theo mục đích sử dụng đất, chính sách ưu đãi đầu tư, UBND cấp tỉnh ban hành tỷ lệ cụ thể trong khung từ 0,75-3%.

Tuy vậy, do tại thời điểm áp dụng Nghị định 121 năm 2010, nền  kinh tế gặp nhiều khó khăn cộng thêm các doanh nghiệp được các địa phương ưu đãi trong chính sách đầu tư nên tính tỷ lệ trong khung giá đất ở mức thấp về tiền thuê đất trong thời gian dài khi chuyển sang tỷ lệ mới, dù là hợp lý, song gặp nhiều khó khăn, nên Chính phủ phải cho miễn, giảm bình quân là 1%. Trong thời điểm hiện nay, tình hình chưa có chuyển biến lớn, để tạo thế ổn định cho doanh nghiệp, các tổ chức trước kia chưa phải nộp thì nay phải nộp tiền thuê đất. Trên cơ sở ý kiến của nhiều địa phương, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định tỷ lệ phần trăm xác định đơn giá thuê đất chung là 1%.

Góp ý cho đề xuất tăng tỷ lệ này, Sở Tài chính Hà Nội và Bắc Ninh đều không đồng tình vì với đề xuất này thì tiền thuê đất tăng 2 lần. Trong khi đó, mức 0,5% rất phù hợp với việc nộp tiền thuê đất một lần hoặc nộp tiền thuê đất hàng năm. Khi tăng lên 1% sẽ đẫn đến việc nộp tiền thuê đất hàng năm và nộp tiền thuê đất một lần sẽ có mức chênh khá lớn. Vì vậy, các sở tài chính đề xuất nên quay về mức 0,5%. Mặt khác, trong hai năm gần đây, Chính phủ đã có các chính sách giãn, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp. Do đó, việc giữ tỷ lệ tính đơn giá tiền thuê đất ở mức thấp sẽ hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp. Bởi lẽ, nếu doanh nghiệp phát triển tốt thì tỷ trọng tiền thuê đất trong khoản tiền doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước là tương đối lớn. Còn trong hoàn cảnh khó khăn, nếu tỷ lệ này ở mức cao sẽ là gánh nặng lớn cho doanh nghiệp. Tương tự, các ý kiến cũng cho rằng nên hạ đơn giá thuê đất để xây dựng các công trình ngầm. Nếu không hạ được thì nên giữ nguyên vì nhà nước khuyến khích phát triển các công trình này và chi phí xây dựng rất lớn.

Nâng tiền thuê đất lên hợp lý, hạn chế sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả là chủ trương lớn của Chính phủ. Song, trong khi các doanh nghiệp vừa gượng dậy, phục hồi sản xuất, nên cân nhắc giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, thay vì chất thêm áp lực.

Đan Thanh