Kinh tế


Nga tăng thuế xuất khẩu dầu mỏ lên mức cao nhất 3 năm

Nga tăng thuế xuất khẩu dầu mỏ lên mức cao nhất 3 năm. Nga sẽ tăng thuế xuất khẩu dầu mỏ thêm 1,9% từ 1/6 lên mức cao nhất kể từ năm 2008 và đưa ra mức thuế đặc biệt đối với xăng xuất khẩu.

Tin liên quan