Bất động sản


Ngân hàng tiếp tay cho đầu cơ bất động sản?

Ngân hàng tiếp tay cho đầu cơ bất động sản?. (Tamnhin.net) - Chính các ngân hàng, nhất là các ngân hàng nhỏ cũng tiếp tay cho đầu cơ bất động sản nên giờ NHNN siết lại tín dụng ở lĩnh vực này thì chắc chắn sẽ có khó khăn.

Tin liên quan