Tài chính


Ngân hàng tiếp tục công bố lãi

Ngân hàng tiếp tục công bố lãi. Tuần qua, vừa có thêm hai ngân hàng công bố kết quả kinh doanh khá tốt, đó là ACB và PVcomBank

Tin liên quan

Ngân hàng TMCP Á Châu vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014. Theo đó, tín dụng đến cuối năm 2014 tăng trưởng 8,5%; huy động vốn tăng 11,9% và tổng tài sản tăng 7,8% so với đầu năm. Nếu loại trừ các khoản nợ đã bán cho VAMC, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng là 10%.

Trong kinh doanh, ACB đạt thu nhập lãi thuần 1.345 tỷ đồng ở quý 4 năm vừa qua, tăng mạnh 44,3% so với cùng kỳ năm trước và cả năm tăng 4,4% đạt 4.766 tỷ đồng. Biên sinh lời (NIM) của ACB đạt mức 2,7%. Hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối năm vừa qua đạt lợi nhuận 183 tỷ đồng trong đó riêng quý 4 đạt 50 tỷ đồng. Năm 2013 ACB lỗ từ vàng và ngoại hối 78 tỷ đồng.

Cả năm, lợi nhuận trước thuế đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 17,4% so với 2013 và sau thuế tăng 15% đạt 951 tỷ đồng. Như vậy, so với chỉ tiêu đề ra, ACB đã vượt 2%. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,1% xuống còn 2,2%. So sánh trong Top ngân hàng cổ phần phía Nam như Eximbank, Đông Á như vậy kết quả kinh doanh của ACB được xem là khả quan.

Cùng đó, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014. Theo đó, năm 2014 ngân hàng đạt tăng trưởng tín dụng 3% với dư nợ cho vay khách hàng hơn 42 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản tăng thêm hơn 7 tỷ đồng lên 108.469 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 44,7% so với 2013, lên 71.033 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi khoản chi phí khá lớn, PVcomBank còn lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 129 tỷ đồng. Năm 2014 ngân hàng được hoàn nhập dự phòng rủi ro gần 47 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế lên tới 177 tỷ đồng. Cộng thêm phần thuế thu nhập doanh nghiệp được hoàn nhập, PVcomBank đạt lợi nhuận ròng gần 182 tỷ đồng. So với năm 2013, các chỉ tiêu kinh doanh của PVcomBank đều tăng ấn tượng là do số liệu của 2013 tính từ thời điểm ngân hàng sáp nhập và đổi tên (từ đầu tháng 10/2013).