Pháp luật


Ngang nhiên phá nơi thờ tự liệt sỹ

Ngang nhiên phá nơi thờ tự liệt sỹ. Tưởng đất lấn chiếm, ông Lê Bá Thúy ngang nhiên phá nơi thờ tự của hai liệt sỹ, đã hơn 4 tháng qua mà sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Tin liên quan