Giáo dục


Ngành Toán học ra trường làm gì

Ngành Toán học ra trường làm gì. Em đang học lớp 12, cần mấy anh chị tư vấn giúp, ngành Toán học ra trường sẽ làm về vấn đề gì, có khác nhiều so với ngành Sư phạm Toán không?

Tin liên quan

Phan Nguyễn Anh Tuấn

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây