Xã hội


Ngày 5-6-1911, ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt

Ngày 5-6-1911, ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Làm thế nào để ở Việt Nam ta có độc lập, tự do, bình đẳng, bác ái thật sự? Bức xúc trước câu hỏi đó, Nguyễn Tất Thành thấy cần phải đi qua Pháp, đi để xem tận nơi cho rõ, sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, sẽ trở về giúp đồng bào . Ngày 5-6-1911, tàu Amiral Latouche Tréville, rời cảng Sài Gòn và ngày 15-7 đến Le Havre, cảng chính ở miền Bắc nước Pháp.

Tin liên quan