Chuyển động


Ngỡ ngàng 400 hộ dân không hộ khẩu suốt 20 năm giữa thủ đô

Ngỡ ngàng 400 hộ dân không hộ khẩu suốt 20 năm giữa thủ đô. Gần 20 năm qua, gần 400 hộ dân ở khu vực Đầm Hồng (Hà Nội) phải sống trong tình trạng bất hợp pháp giữa Thủ đô vì không có hộ khẩu.

Tin liên quan

Gần 20 năm qua, gần 400 hộ dân ở khu vực Đầm Hồng phải sống trong tình trạng bất hợp pháp giữa Thủ đô vì không có hộ khẩu.

Theo tìm hiểu của PV, trong thời gian gần 20 năm qua, gần 400 hộ ở khu vực Đầm Hồng, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang phải sống trong cảnh bất hợp pháp vì không có hộ khẩu.

Được biết, vào năm 1992, nhiều hộ dân đã mua đất tại khu dân cư Đầm Hồng theo chủ trương giãn dân phố cổ của thành phố.

Đến năm 1995, do một số cán bộ thời kỳ đó có sại phạm về quản lý đất đai nên bị đưa ra xét xử và kết cục là toàn bộ khu đất Đầm Hồng bị thu hồi nhưng không chỉ rõ diện tích và mốc giới nên không thi hành án được.

Do vậy, từ đó đến nay, những người mua đất ở khu vực trên phải sống trong tình trạng bất hợp pháp giữa Thủ đô Hà Nội vì không thể làm được hộ khẩu.

HẢI ANH