Học bổng - Du học


Ngoại ngữ B1 cho đối tượng thạc sỹ theo chuẩn mới của Bộ GD&ĐT

Ngoại ngữ B1 cho đối tượng thạc sỹ theo chuẩn mới của Bộ GD&ĐT. Theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/ 02/2011), điều kiện để tốt nghiệp thạc sỹ cần đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1, theo khung tham chiếu Châu Âu.

Tin liên quan