Cười


Ngựa vằn thán phục chuột túi

Ngựa vằn thán phục chuột túi. Sở thú vừa nhập về một con chuột túi, người ta nhốt nó vào chuồng, quây rào sắt cao 7m.

Tin liên quan

Ngựa vằn thán phục chuột túi

Sáng hôm sau, thấy nó thoát được ra ngoài, ông giám đốc bèn hạ lệnh nâng rào lên 15m, nhưng rồi vẫn thấy con thú ranh mãnh sổng ra ngoài. Tức điên, ông cho nâng mức lên 20m, rồi 30m... cũng không ăn thua, thế là sắt thép tiếp tục được chở đến để làm hàng rào...

Ngựa vằn thấy thằng cha mới đến suốt ngày nhởn nhơ bên ngoài chuồng, bất kể rào sắt chót vót, thán phục hỏi:

- Người ta phải nâng rào lên bao nhiêu mét nữa thì mới nhốt được mày?

- Tao không biết, nếu họ còn quên chốt cửa, thì còn phải nâng rào.

Thị Nở

Ngựa vằn thán phục chuột túi

Chuyện tình của cá và nước

Cá nói với nước.