Cười


Người chết sống lại

Người chết sống lại  . Những vị khách đi đường được phen hoảng hồn khi định nhặt chiếc nhẫn thì bất ngờ thấy bàn tay ở dưới đất giơ lên.

Tin liên quan

Những vị khách đi đường được phen hoảng hồn khi định nhặt chiếc nhẫn thì bất ngờ thấy bàn tay ở dưới đất giơ lên./ /

Hoài Nam (Nguồn: Break)

* Chia sẻ thêm về những tình huống của chính cá nhân bạn gặp phải hoặc sưu tầm được về Pranktại đây