Pháp luật


Người ngược đãi chồng có được hưởng di sản thừa kế?

Người ngược đãi chồng có được hưởng di sản thừa kế?. Do mẹ tôi mất sớm nên bố lấy vợ hai. Khi ông đau ốm thường xuyên bị bà ngược đãi, mắng chửi. Nay bố tôi chết, bà đòi quyền được hưởng thừa kế di sản.

Tin liên quan

Việc cư xử không có tình người của bà vợ hai với bố tôi như vậy thì bà có quyền đòi thừa kế không?

Nguyễn Linh

Trả lời

Khoản 1 Điều 634 Bộ luật dân sự 2005 quy định những người không được quyền hưởng di sản gồm:

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

- Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Đồng thời, khoản 2 Điều 634 quy định: Những người không được quyền hưởng di sản tại khoản 1 Điều 634 nói trên vẫn được hưởng di sản nếu người để lại di sản đã biết hành vi của họ nhưng vẫn cho hưởng di sản theo di chúc.

Như vậy, trong trường hợp bố bạn không để lại di chúc mà có đủ căn cứ để xác định mẹ kế bạn đã “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản” thì bà không được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp bố bạn biết rõ mẹ kế bạn đối xử không tốt với mình nhưng vẫn để lại di chúc và cho bà được hưởng thừa kế phần di sản của mình thì theo quy định tại khoản 2 Điều 634 nói trên ý nguyện của người quá cố vẫn được thực thi.

Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội