Giáo dục


Người trẻ thảo luận chuyện tự học

Người trẻ thảo luận chuyện tự học. SGTT.VN - Bên cạnh diễn đàn mở ra trên Sài Gòn Tiếp Thị, một diễn đàn trực tuyến của học sinh: www.hskl.net cũng mở ra cuộc thảo luận Tự học dễ hay khó? . Hiện đã có 80 ý kiến tham gia.

Tin liên quan