Tài chính


Nhà đầu tư ngoại ‘chê’ cổ phiếu Triển lãm Giảng Võ

Nhà đầu tư ngoại ‘chê’ cổ phiếu Triển lãm Giảng Võ. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Tin liên quan

Theo đó, tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là hơn 16,25 triệu cổ phần. Có 29 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 28 nhà đầu tư cá nhân. Tổng khối lượng đăng ký mua là 620.500 cổ phần, chiếm khoảng 3,8% tổng lượng chào bán. Khối lượng đặt mua cao nhất là 100.000 cổ phần, thấp nhất là 200 cổ phần.

Kết thúc phiên đấu giá, toàn bộ khối lượng cổ phần đăng ký mua đã được 29 nhà đầu tư đấu giá thành công. Giá đấu thành công cao nhất là 15.000 đồng/cổ phần, thấp nhất là 10.050 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công bình quân là 10.058 đồng/cổ phần.

Theo tin từ phiên đấu giá, chỉ có duy nhất 1 nhà đầu tư cá nhân mua thành công với giá cao nhất là 15.000 đồng/cổ phần với khối lượng mua được là 200 cổ phần, chiếm 0,032%. Tất cả số cổ phần còn lại là 620.300 cổ phần đều được mua với giá 10.050đ/ cổ phần.

Đáng chú ý, không có nhà đầu tư nước ngoài nào tham dự buổi đấu giá này.