Kinh tế


Nhà đầu tư ngoại có thể nắm 100% cổ phiếu

Nhà đầu tư ngoại có thể nắm 100% cổ phiếu. Việc nới room sẽ cải thiện tính thanh khoản, giúp doanh nghiệp thu hút vốn

Tin liên quan

Ngày 7/8, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm nội dung: “Nới room: Đón nhận cơ hội và thách thức từ dòng vốn nước ngoài”.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Thành Long cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài có thể được nắm tới 100% cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc nới room sẽ cải thiện tính thanh khoản, giúp doanh nghiệp thu hút vốn. Trong khi đó, nới room phù hợp bối cảnh hội nhập, lộ trình phát triển thị trường chứng khoán.