Kinh tế


Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng 62 ngày

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng 62 ngày. (NLĐ) - Sáng 22-6, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức lễ phát động cao trào thi đua 62 ngày đêm hoàn thành công tác bảo dưỡng lần đầu tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất , bắt đầu thực hiện từ ngày 15-7.

Tin liên quan

(NLĐ) - Sáng 22-6, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức lễ phát động cao trào thi đua “62 ngày đêm hoàn thành công tác bảo dưỡng lần đầu tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”, bắt đầu thực hiện từ ngày 15-7.

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã hợp đồng với 5 nhà thầu  bảo dưỡng gồm: Jcon Co, Ltd; Deachang HRSG Co, Ltd; UBEC. INC (Hàn Quốc), nhà thầu HIAP SENG (Singapore) và tổ hợp nhà thầu Pos Consortium (Việt Nam). Tổng giá trị bảo dưỡng lần đầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất khoảng 25 triệu USD. Khoảng 3.600 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia của các nhà thầu và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đảm nhận việc bảo dưỡng.

Từ ngày đưa vào vận hành 30-5-2010 đến nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã sản xuất hơn 10 triệu tấn sản phẩm các loại, doanh thu hơn 160.000 tỉ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2011, nhà máy đã sản xuất gần 3 triệu tấn sản phẩm các loại.

X.Long