Xã hội


Nhà nước định giá một số dịch vụ phi hàng không thiết yếu

Nhà nước định giá một số dịch vụ phi hàng không thiết yếu. Đây là một trong những nội dung của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hàng không dân dụng Việt Nam, vừa được Quốc hội thông qua sáng nay 21.11, với 81,21% đại biểu tán thành.

Tin liên quan

Đây là một trong những nội dung của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hàng không dân dụng Việt Nam, vừa được Quốc hội thông qua sáng nay 21.11, với 81,21% đại biểu tán thành.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật này, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý cho biết, để khắc phục tình trạng doanh nghiệp lợi dụng vị thế độc quyền để nâng giá dịch vụ, nhất là đối với một số dịch vụ phi hàng không thiết yếu, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng Nhà nước định giá đối với các dịch vụ hàng không và một số dịch vụ phi hàng không thiết yếu.

Nhà nước định giá một số dịch vụ phi hàng không thiết yếuÔng Phan Trung Lý đọc báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật - Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Giá các dịch vụ, hàng hóa thông thường khác vẫn được điều tiết theo cơ chế thị trường do DN quyết định nhưng phải thực hiện niêm yết công khai. “Vai trò quản lý của Nhà nước được thể hiện qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của DN. Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và DN”, ông Phan Trung Lý cho biết.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vấn đề quản lý hoạt động tại cảng hàng không, sân bay, trong đó có cách thức để DN được kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay, đã được quy định trong luật hiện hành.

Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, căn cứ vào nội dung sửa đổi luật lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát các Nghị định hiện hành để quy định cho phù hợp, bảo đảm việc giao các DN được kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay theo nguyên tắc đấu thầu, cạnh tranh lành mạnh để thực hiện quyền bình đẳng trong hoạt động kinh doanh.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hàng không dân dụng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 1.7.2015.

Khoản 5 Điều 1 dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định:Giá dịch vụ hàng không bao gồm: a) Giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; giá phục vụ hành khách; giá bảo đảm an ninh hàng không và giá dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. b) Giá dịch vụ hàng không khác.                                         Giá dịch vụ phi hàng không bao gồm: a) Giá thuê mặt bằng, giá dịch vụ thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay. b) Giá dịch vụ phi hàng không khác tại cảng hàng không, sân bay.

Trường Sơn