Xã hội


Nhân sự UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Nhân sự UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê chuẩn việc bầu và miễn nhiệm đối với 2 thành viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê chuẩn việc bầu và miễn nhiệm đối với 2 thành viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Vĩnh Kiên để nhận nhiệm vụ mới.