Chính trị


Nhiều chức danh chủ chốt được HĐND tỉnh, TP bầu

Nhiều chức danh chủ chốt được HĐND tỉnh, TP bầu. (GD&TĐ) - Kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2011- 2016 nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục được tổ chức bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt mới.

Tin liên quan

(GD&TĐ) - Kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2011- 2016 nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục được tổ chức bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt mới.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bầu ông Phạm Văn Vọng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

Bầu ông Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Đặng Quang Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tái giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã bầu các ông Hà Văn Khoát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lý Thái Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Hoàng Ngọc Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Nhiều chức danh chủ chốt được HĐND tỉnh, TP bầu
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Phòng (ảnh Báo Hải phòng)

Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XIV;ông Nguyễn Đình Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; bầu ông Dương Anh Điền tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các ông Đan Đức Hiệp, Đỗ Trung Thoại, Lê Văn Thành, Lê Khắc Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Tại Thái Nguyên, HĐND tỉnh đã bầu ông Vũ Hồng Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Bà Đoàn Thị Hảo, Trưởng ban văn hoá xã hội HĐND giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Bầu ông Dương Ngọc Long, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bầu bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VIII và bầu bà Trương Thị Ánh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VII;  Tái bầu ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004-2011 làm Chủ tịch Ủy ban Nhân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu các phó chủ tịch gồm: ông Hứa Ngọc Thuận; bà Nguyễn Thị Hồng; ông Nguyễn Hữu Tín; ông Lê Minh Trí; ông Lê Mạnh Hà. Trong số các Phó chủ tịch, ông Hứa Ngọc Thuận, ông Lê Minh Trí và bà Nguyễn Thị Hồng tái đắc cử.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã bầu ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thưòng trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum đã bầu ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và bầu các ông Kring Ba, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; Ông Nguyễn Văn Hùng tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại Lào Cai, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Phạm Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Tạ Đình Bảng tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; ông Nguyễn Văn Vịnh tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

HĐND tỉnh Trà Vinh đã bầu ông Dương Hoàng Nghĩa làm Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Văn Ngò làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Trần Khiêu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Thái Bình đã bầu ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Đặng Xuân Thiều, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tái đắc cử chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XV.

PV (TH)