Bất động sản


Nhiều địa phương có mức độ công khai thông tin đất đai kém

Nhiều địa phương có mức độ công khai thông tin đất đai kém. Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 12.12 đã công bố nghiên cứu Công khai thông tin đất đai tại VN. Theo đó, dù tình hình đã cải thiện hơn trước nhưng việc công khai thông tin đất đai vẫn chưa đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật.

Tin liên quan

Ngân hàng Thế giới ngày 12.12 đã công bố nghiên cứu Công khai thông tin đất đai tại VN. Theo đó, dù tình hình đã cải thiện hơn trước nhưng việc công khai thông tin đất đai vẫn chưa đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật.

Kết quả khảo sát tại 63 tỉnh thành cho thấy nhiều trường hợp cán bộ phụ trách từ chối cung cấp thông tin, yêu cầu phải có sự đồng ý của lãnh đạo, nêu lý do thông tin là “mật”, đòi giấy giới thiệu. Ở cấp xã, cán bộ phụ trách thường không có mặt ở cơ quan và tài liệu không được lưu trữ hợp lý.

Một số địa phương có mức độ tiếp cận thông tin đất đai bắt buộc công khai kém nhất (ở trụ sở cơ quan nhà nước) được nêu gồm Đồng Nai, Khánh Hòa, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng…

N.Trần Tâm