Tài chính


Nhiều ngân hàng xin gia hạn chuyển đổi số BIN

Nhiều ngân hàng xin gia hạn chuyển đổi số BIN. Theo lộ trình, cuối tháng 6 các ngân hàng phải chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM sang số BIN.

Tin liên quan

Theo lộ trình, cuối tháng 6 các ngân hàng phải chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM sang số BIN. BIN là chữ viết tắt của “Bank Identification Number”, là mã định dạng ngân hàng in trên mặt trước thẻ, gồm 6 chữ số đầu tiên trong dãy số thẻ. Nhiều ngân hàng đã kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước xin gia hạn thời gian chuyển đổi thẻ ATM sang số BIN mới do thời hạn còn lại quá ít. Đối với những ngân hàng lớn như Vietcombank, Sacombank, Vietinbank số lượng thẻ cần đổi lên đến 4-5 triệu, việc chuyển đổi trước tháng 7 rất khó thực hiện.  Nhiều ngân hàng xin gia hạn chuyển đổi số BIN